37. Uwaga MYŚLIWI !!!

Ustawa antykryzysowa "3"

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 maja 2020 r.

Poz. 875

USTAWA

z dnia 14 maja 2020 r.

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się

wirusa SARS-CoV-2 :

Art. 5. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67, 148 i 695) w art. 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

2a. W trakcie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii z powodu wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 dochód z działalności gospodarczej Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich może zostać przeznaczony na cele związane ze zwalczaniem epidemii.

2b. O przeznaczeniu środków finansowych, o którym mowa w ust. 2 i 2a, decyduje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.”

 

(CAŁA USTAWA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ)

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

36. Uwaga !!! Pilnowanie Pól !!! Kontynuacja !!!

Zarząd Ķoła 51 BAŻANT informuje, że wprowadza pilnowanie pól, które ma na celu zmniejszyć ryzyko występowania szkód łowieckich na naszym terenie łowieckim, a co wiąże się z mniejszym wypłacaniem odszkodowań za szkody w uprawach rolniczych z kasy naszego wspólnego konta Koła.

Dlatego wprowadzamy Dyżury tylko w pojedynkę - indywidualnie w danym dniu .
Osoby starsze z grupy ryzyka zostają wyłączone .

Dyżury nie są obowiązkowe, kto rezygnuje zgłasza to Zarządowi.
Komu nie pasuje termin ten załatwia sobie zamianę z innym myśliwym.
Lista do podpisu znajduje się od jutra w skrzynce Koła .

Lp.

IMIĘ NAZWISKO

DATA PEŁNIONEGO DYŻURU

1

Kopacz Krzysztof

16.05.2020

2.

Matuszak Artur

17.05.2020

3.

Nowicki Jarosław

18.05.2020

4.

Panfil Ryszard

19.05.2020

5.

Nowicki Marcin

20.05.2020

6.

Skibiński Krzysztof

21.05.2020

7.

Matuszewski Janusz

22.05.2020

8.

Bernaś Roman

23.05.2020

9.

Telus Andrzej

24.05.2020

10.

Zachwieja Andrzej 25.05.2020

11.

Panfil Przemysław

26.05.2020

12.

Zachwieja Jacek

27.05.2020

13.

Pomianowski Grzegorz

28.05.2020

14.

Kwiatkowski Mirosław

29.05.2020

15.

Prusak Piotr

30.05.2020

16.

Ciszewski Krzysztof

31.05.2020

17.

Sobolewski Andrzej

01.06.2020

18.

Sobolewski Roman

02.06.2020

19.

Walczak Edward

03.06.2020

20.

Roszak Karol

04.06.2020

21.

Sadecki Arkadiusz

05.06.2020

22.

Potaczek Rafał

06.06.2020

W razie jakiś pytań prosimy o kontakt z Łowczym Koła

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

35. UWAGA MYŚLIWI !!!

Koleżanko, Koledzy Myśliwi!!!

Przypominamy o spoczywającym na myśliwych, obowiązku corocznego przystrzeliwania broni. W związku z panującym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego nie ma możliwości zorganizowania przystrzeliwania grupowego tak jak miało to miejsce do tej pory w naszym kole. Wobec tego każdy myśliwy chcący brać udział w polowaniach jest zobowiązany zrobić to indywidualnie. Kontakt z opiekunem strzelnicy w Łącku Kol. Marek. tel. 663563208.Jednocześnie podkreślamy, że na każdym użytkowniku strzelnicy spoczywa konieczność respektowania zasad bioasekuracji.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

34. Uwaga !!! Pilnowanie Pól !!!

Zarząd Ķoła 51 BAŻANT informuje, że wprowadza pilnowanie pól, które ma na celu zmniejszyć ryzyko występowania szkód łowieckich na naszym terenie łowieckim, a co wiąże się z mniejszym wypłacaniem odszkodowań za szkody w uprawach rolniczych z kasy naszego wspólnego konta Koła.

Dlatego wprowadzamy Dyżury tylko w pojedynkę - indywidualnie w danym dniu .
Osoby starsze z grupy ryzyka zostają wyłączone .

Dyżury nie są obowiązkowe, kto rezygnuje zgłasza to Zarządowi.
Komu nie pasuje termin ten załatwia sobie zamianę z innym myśliwym.
Lista do podpisu znajduje się od jutra w skrzynce Koła .

Lp.

IMIĘ NAZWISKO

DATA PEŁNIONEGO DYŻURU

1

Potaczek Rafał

24.04.2020

2.

Bernaś Roman

25.04.2020

3.

Kopacz Krzysztof

26.04.2020

4.

Panfil Ryszard

27.04.2020

5.

Matuszak Artur

28.04.2020

6.

Nowicki Jarosław

29.04.2020

7.

Matuszewski Janusz

30.04.2020

8.

Telus Andrzej

01.05.2020

9.

Zachwieja Andrzej

02.05.2020

10.

Panfil Przemysław

03.05.2020

11.

Zachwieja Jacek

04.05.2020

12.

Pomianowski Grzegorz

05.05.2020

13.

Kwiatkowski Mirosław

06.05.2020

14.

Prusak Piotr

07.05.2020

15.

Ciszewski Krzysztof

08.05.2020

16.

Sobolewski Andrzej

09.05.2020

17.

Sobolewski Roman

10.05.2020

18.

Walczak Edward

11.05.2020

19.

Roszak Karol

12.05.2020

20.

Skibiński Krzysztof

13.05.2020

21.

Nowicki Marcin

14.05.2020

22.

Sadecki Arkadiusz

15.05.2020

 

W razie jakiś pytań prosimy o kontakt z Łowczym Koła

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

33. UWAGA MYŚLIWI  !!!

Ministerstwo Środowiska

Drodzy Myśliwi,
Ministerstwo Środowiska wydało dziś (4 kwietnia) komunikat, w którym informuje, że również nasza grupa społeczna nie może korzystać z zamkniętych przez państwo terenów. Uszanujmy to i do lasów nie wchodźmy.
Wciąż możemy przemieszczać się poza zamkniętym obszarem realizując zadania wynikające z prowadzenia gospodarki łowieckiej. Śmiało możemy, a nawet powinniśmy szacować szkody łowieckie, zabezpieczać pola rolników przed zwierzyną – zwłaszcza teraz w czasie zasiewów, dokonywać niezbędnych napraw lub wykonywać polecenia odpowiednich władz związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się ASF. Róbmy to wszystko, ale poza zamkniętymi terenami zielonymi.
Ograniczenia tymczasowe obowiązują do soboty 11 kwietnia. Źródło ; PZŁ ZG

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

32. WAŻNA - INFORMACJA !!!.

Szanowni Myśliwi.

Zarząd Koła 51,,BAŻANT" w Gniewkowie przypomina, że każdy myśliwy jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w walce z ASF.

Prosimy o zapoznanie się z filmem instruktażowym dotyczącym bioasekuracji.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=tnKsAS6ODBI&feature=youtu.be

Jednocześnie  informujemy o tym, że wykonywanie gospodarki łowieckiej, a zwłaszcza odstrzały sanitarne są istotnym powodem do opuszczenia domu.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=ap21dnDljc0&feature=youtu.be

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

31. Informacje dodatkowe.

Koleżanko i Koledzy Myśliwi naszego Koła.

Pragnę wszystkim przekazać, że Projekt Przyłącza Wodociągowego oraz Przydomowej Oczyszczalni w Domku Myśliwskim został w całości zrealizowany i zakończył się pełnym sukcesem. Kończącym aktem tego projektu jest podpisanie umowy z Gminnym Przedsiębiorstwem Usługowym Algawa Sp. zoo w Aleksandrowie Kuj.
Pragnę wszystkim, tym którzy brali udział w projekcie i każdemu z osobna Podziękować za poświęcony czas, zaangażowanie oraz bezinteresowną ciężką pracę. Ponieważ przed

 

Prezes Koła

Roman BERNAŚ

 

30. WAŻNA - INFORMACJA !!!

Zarząd Koła 51,,BAŻANT" w Gniewkowie informuje, że każdy myśliwy jest zobowiązany do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji w walce z ASF.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym linkiem:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/informacje-dla-lekarzy-weterynarii

Po zapoznaniu się z w/w zasadami należy u Łowczego Koła podpisać listę.

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

29. UWAGA MYŚLIWI !!!

W sobotę 14 grudnia o godz. 9:30 w gospodarstwie Kolegi Krzysztofa Skibińskiego Łowczy Koła będzie wydawał paszę dla bażantów . Proszę zabrać ze sobą worki. Jednocześnie informujemy że decyzją Zarządu na każde 50kg pobranej i wywiezionej karmy zaliczone będą 4 godziny realnej pracy w łowisku. Szczegółowe informacje u Łowczego Koła. Przypominamy że myśliwi korzystający z paszy własnej powinni zgłosić ten fakt Zarządowi Koła, dotyczy to zarówno zwierzyny grubej jak i drobnej.
Zarząd zabezpieczył pasze w ilości ok 100kg na myśliwego wiec można odrobić podczas dokarmiania bażantów 8 godzin. Informacja o dokarmianiu pasza własnego pochodzenia winna wpłynąć do Zarządu przed podjęciem czynności dokarmiania.

Z myśliwskim pozdrowieniem.

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

28. UWAGA - UWAGA - UWAGA !!!

Zarząd Koła Łowieckiego "51 BAŻANT" w Gniewkowie informuje, że podjął decyzję, aby wszystkie Polowania Zbiorowe oprócz polowań na ptactwo i lisy przy stogach rozpoczynały i kończyły się w Wilkostowie przy Domku Myśliwskim.

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

27. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła 51 Bażant w Gniewkowie informuje, że w dniu 09 i 10.11.19r. (sobota i niedziela) od godz.9.00 przy Domku Myśliwskim organizuje prace gospodarcze. Celem prac jest budowa przyłącza wodociągowego do Domku Myśliwskiego.

Prosimy Kolegów myśliwych o zabranie niezbędnych narzędzi do uporządkowania terenu (szpadle, grabki, itp.) oraz rękawic.

Po czynie zorganizowany będzie posiłek (kiełbaski przy ognisku).

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

26. INFORMACJA.

Zarząd Koła 51,,BAŻANT" w Gniewkowie informuje, że na naszej stronie internetowej z lewej strony znajduje się poprawiony - aktualny Plan Polowań na sezon 2019/20.

Prosimy o zapoznanie się z Planem Polowań.

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

25. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd kola informuje, że od dnia 26.10.19r. plan odstrzału na Łanie Jelenia Szlachetnego został wykonany.

Połamania Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

24. UWAGA SELEKCJONERZY !!!

Zarząd kola informuje, że od dnia 24.10.19r. do odstrzału pozostał 1(jeden) Byk Selekcyjny Jelenia Szlachetnego.

Połamania Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

23. UWAGA - UWAGA -UWAGA !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 2/14/09/2019  Zarządu Koła z dnia 14.09.2019r. postanowił powołać na Strażnika Łowieckiego w naszym Kole Kol. Rafała POTACZKA .

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

22. INFORMACJA.

Zarząd Koła 51 Bażant informuje, że na naszej stronie internetowej w zakładce ,, Dla myśliwych" w ,,Uchwały"' umieszczone są podjęte uchwały z  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Koła.

Proszę o zapoznanie się.

Darz Bór.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

21. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd Koła 51,,BAŻANT" w Gniewkowie informuje, że na naszej stronie internetowej z lewej strony znajduje się Plan Polowań  ma sezon 2019/20.

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

20. UWAGA SELEKCJONERZY !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że uległ zmianie termin oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej.

Ocena odbędzie się 17-stego października (czwartek) 2019r.

W związku z tym w sobotę 12-stego października o godz.9.00 w Domku Myśliwskim Łowczy Koła będzie zbierał trofea do oceny.

Wraz z trofeami proszę dostarczyć prawidłowo wypełnione pozwolenie na odstrzał.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

19. CEREMONIA POGRZEBOWA.

Zarząd Koła 51,,BAŻANT" w Gniewkowie informuje, że Ceremonia Pogrzebowa naszego Kolegi Stanisława MATŁOKI odbędzie się w dniu 30.09.2019r. o godz. 12.00 w kościele Świętej Trójcy w Gniewkowie przy ul. Kościelnej.

Darz Bór.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

18. OSTATNIE POŻEGNANIE!!!

Szanowna Koleżanko i Szanowni Koledzy Myśliwi. Z przykrością zawiadamiamy,  że dzisiaj w wieku 75 lat odszedł do Krainy Wiecznych Łowów  nasz  Wspaniały Przyjaciel i Towarzysz Łowów, wieloletni Prezes Koła odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Polskiego Kol. Stanisław MATŁOKA. Stasiu niech Św. Hubert Darzy Ci w Krainie  Wiecznych Łowów. Cześć Twojej Pamięci Przyjacielu.


Czas i miejsce Ceremonii Pogrzebowej podamy wkrótce.


Zarząd Koła Łowieckiego 51 BAŻANT w Gniewkowie.

 

17. UWAGA< UWAGA< UWAGA !!!

Zarząd Koła 51,,BAŻANT’’ w Gniewkowie w odpowiedzi na Apel Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie intensyfikacji polowań na dziki, w związku z ASF ogłasza Konkurs na Najlepszego Dzikarza.

Zostaną ufundowane nagrody dla dwóch myśliwych, którzy pozyskają największą liczbę dzików. Dodatkowo nagrodę dostanie również myśliwy, który będzie miał największą liczbę wyjść w łowisko, ale niestety Św. Hubert nie obdarzy go szczęściem Łowieckim.

Konkurs trwa od 15.09.2019r. do Wigilijnej Zbiorówki gdzie zostaną wręczone nagrody.

Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

16. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła 51 Bażant w Gniewkowie informuje, że w dniu 31.08.19r. (sobota) od godz.9.00 zbiórka przy Domku Myśliwskim, organizuje kontynuacje prac gospodarczych wokół domku  myśliwskiego.
Prosimy myśliwych o zabranie niezbędnych narzędzi(piły ,siekiery ,szpadle) oraz rękawic.
Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

15. UWAGA SZKOLENIE  !!!

Zarząd Koła 51,,BAŻANT" w Gniewkowie informuje, że w sobotę 10.08.19r. o g.18.00 w Domku Myśliwskim odbędzie się szkolenie z regulaminu polowań i zasad BHP na polowaniu. Tradycją Koła jest aby szkolenie w miarę  możliwości przeprowadzili Koledzy stażyści. Prosimy opiekunów o przygotowanie stażystów, oraz kontakt z Zarządem  Koła w celu koordynacji i ustalenia  zakresu wiedzy do przekazania podczas spotkania.

Przypominamy, że każdy myśliwy zobowiązany jest do przystrzelenia broni raz w roku oraz odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i bezpiecznego posługiwania się bronią.

Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

14. UWAGA, UWAGA,  UWAGA-PILNE!!!

Zarząd Koła 51 Bażant w Gniewkowie informuje, że na naszej stronie internetowej w zakładce ,, Dla myśliwych" w ,,Inne"' umieszczone są ważne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 24.08.2019r. o godz.16.00 w Domku Myśliwskim w Wilkostowie.

Proszę o zapoznanie się. Darz Bór.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

13. UWAGA - UWAGA -UWAGA !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że dnia 15 czerwca 2019 (sobota) godz. 900, na strzelnicy myśliwskiej w Łącku k. Pakości, odbędzie się coroczny trening strzelecki członków koła , w czasie którego można będzie dokonać przestrzelania broni myśliwskiej.

Przewidziane konkurencje śrutowe:

-       10 rzutek Bażant (przeloty)

-       10 rzutek oś myśliwska (trap) + 2 rzutki podchód

-       strzał kulą do makiety kozła (lisa) z broni o lufach gwintowanych – 3 strzały

W razie identycznej punktacji czołowych zawodników, o miejscach na podium zadecyduje dogrywka w konkurencji zając w przebiegu 5 przejazdów.

Ze względów bezpieczeństwa proszę zabrać ze sobą ochronniki słuchu, okulary i czapeczkę.

A także odpowiedni zapas amunicji.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

12. UWAGA - UWAGA !!!

Zarząd Kola 51 BAŻANT ZAPRASZA 15 -go czerwca 2019r. na trening strzelecki  organizowany na strzelnicy myśliwskiej  w Łącku o godz. 9:00 
Proszę Obowiązkowo zabrać  okulary ochronne, ochronniki słuchu i czapeczki na głowę.
Darz Bór.

Z up. Zarządu

Sekretarz Kola

 

11. PILNE!!! Uwaga Pary dyżurne !!!

Zarząd Koła 51 BAŻANT informuje, że w rejonie na ,,Trzech Dołkach" występują szkody spowodowane przez dziki w uprawie ziemniaka.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi  podczas patrolowania łowiska w tym miejscu.
Darz Bór.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

10. Uwaga Pary dyżurne !!!

Zarząd Koła 51 BAŻANT informuje, że w rejonie   Przybysław- SKR-Gogolina-Piec występują szkody spowodowane przez dziki w uprawie ziemniaka.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi  podczas patrolowania łowiska w tym miejscu.
Darz Bór.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

9. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła 51 Bażant informuje, że w dniu 08.06.19r. (sobota) od godz.9.00 organizuje kontynuacje prac gospodarczych wokół domku  myśliwskiego.
Prosimy myśliwych o zabranie narzędzi(piły ,siekiery ,szpadle).
Po pracach odbędzie się OBOWIĄZKOWE zebranie informacyjne na temat najbliższej kontroli Koła przez ZO Bydgoszcz oraz co czeka Koło w bieżącym roku gospodarczym.
Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

8. Uwaga Pary dyżurne !!!


Zarząd koła 51 BAŻANT informuje, że szkody spowodowane przez dziki w miejscowości Dąbrowa Biskupia w uprawie ziemniaków. Pole przylega do kukurydzy Kol. Grzegorza Pomianowskiego przy przepompowni. Dojazd - trzeba wjechać w drogę  na przeciwko apteki w Dąbrowie.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi  podczas patrolowania łowiska w tym miejscu.
Darz Bór.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

 

7. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd koła 51 Bażant informuje, że ze względu na to, że  w rejonie Gągolina Przybysław posiano kukurydzę przedłużany  dyżury łowieckie.
Proszę zwrócić uwagę także na tereny położone wzdłuż granicy z Kołem Łowieckim Łoś .
Dyżury wg starej listy dziś dyżur pełnią Kol Roman Bernaś i Kopacz Krzysztof.
Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

6. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd Koła 51 Bażant zwraca się z zapytaniem do  czy ktoś  chciałby zgłosić się do  reprezentacji Naszego Kola na Okręgowe Mistrzostwa PZŁ w Strzelaniu Myśliwskim, które odbędą się w dniu 2 czerwca 2019 w Łącku - pełen wielobój. Termin zgłoszenia osób chętnych mija dzisiaj do godz.12.00 !!!
Koło zwróci koszty udziału Reprezentacji Koła w zawodach po okazaniu faktury zakupu amunicji. Prosimy o telefon od osób chętnych do Sekretarza Koła. 

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

5. Informacja dla par dyżurnych !!!

Zarząd Koła 51 Bażant informuje, że dziś lub jutro przesiewana będzie kukurydza Pana Tomasza Michalskiego w Wilkostowie za domkiem myśliwskim na zakręcie.
Nie wzeszła jeszcze kukurydza zasiana na Regince 6 ha tam mogą wystąpić szkody w najbliższym czasie.
Pojawiły się też pierwsze szkody na Dębach  locha z małymi.
Prosimy Myśliwych  o uwzględnienie tych miejsc podczas  patrolowania terenu.
Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

4. Informacje dodatkowe.

Zarząd Koła informuje, że  w skrzynce z książką ewidencji pobytu myśliwego w łowisku znajduje się lista par dyżurnych.
Prosimy myśliwych  o składanie podpisów  potwierdzających obecność na dyżurze.

Z up. Zarządu

Sekretarz Kola.

 

3. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła 51 Bażant informuje, że w dniu 25.05.19r. (sobota) na godz.9.00 organizuje prace gospodarcze wokół domku myśliwskiego.(Zbiórka przy domku).
Prosimy myśliwych o zabranie narzędzi przydatnych do uporządkowania parku przy domku(piły ,siekiery ,szpadle).
Jednocześnie w tym samym dniu Łowczy koła wydawał będzie odstrzały na kozły. Myśliwi selekcjonerzy, którzy nie mogą uczestniczyć w pracach proszeni są o kontakt z Łowczym koła.
Darz Bór

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła.

 

2. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że  w związku ze znacznym nasileniem szkód łowieckich ogłasza dyżury myśliwskie od dnia 13.05.2016 aż do odwołania,
Miejsca nasilenia szkód :
Dąbrowa Biskupia na przeciwko stacji paliw w pasie do Gągoliny .
Mleczkowo łąki w pasie do Bachorzy.
Wilkostowo granica od drogi asfaltowej do domku myśliwskiego.
Proszę o dobranie się myśliwych w pary w/g zamieszczonej listy. W zakładce „dla myśliwych” w „inne pozycja 16. znajduje się lista z harmonogramem pilnowania pół 2019r.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

1. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w dniu 27.04.2019 r. zorganizowane zostaną prace gospodarcze dla Członków Koła.

Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej o godz. 900.

Celem prac gospodarczych będzie: porządkowanie przy paśnikach , prace przy domku myśliwskim.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi.

Istnieje możliwość odpracowania prac w innym, uzgodnionym terminie, w porozumieniu z Łowczym Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

NOWY ROK GOSPODARCZY 2019/2020

 

19. UWAGA - Zmiana Wydania Odstrzałów !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że wydawanie odstrzałów odbędzie się w sobotę w dniu 02.03.19r. od godziny 18.30 w Domku Myśliwskim zamiast terminu 01.03.2019r z powodu wyjazdu w ważnych sprawach służbowych Koła Łowczego Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

18. UWAGA-UWAGA-UWAGA !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia Planu Łowieckiego należy dostarczyć zaległe protokoły z dokarmiania do dnia 09.03.2019r.

UWAGA - Sobota 09.03.2019r. jest ostatecznym terminem na rozliczenie się WSZYSTKICH CZŁONKÓW z Kołem.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

17. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że dodatkowo w dniu 23.02.2019 r. po inwentaryzacji zwierzyny płowej organizowane są prace remontowe urządzeń łowieckich.

Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej o godz. 900.

Proszę o zabranie niezbędnych narzędzi :(siekiery, łopaty itp.)

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

16. UWAGA – INWENTARYZACJA ZWIERZYNY  ŁOWNEJ !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że inwentaryzacja zwierzyny łownej na terenie obwodu nr 201, odbędzie się dnia 23 lutego 2019 r.

Zbiórka uczestników inwentaryzacji dnia 23.02.2019 r. godz.900 w Dąbrowa Biskupia ul. Długa 116.

Obecność obowiązkowa.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

15. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w dniu 16.02.2019 r. organizowane jest dokarmianie zwierzyny płowe.

Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej o godz. 930.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

14. INFORMACJA.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie dziękuje wszystkim obecnym Członkom Naszego Koła oraz ich psom, którzy brali udział w Wspólnym Polowaniu na drapieżniki ( Lis) siedmiu Kół Łowieckich.

Dla zainteresowanych:

Reportaż z z tego polowania znajduje się pod linkiem:

https://youtu.be/O7ZCMbq0wzk

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

13. UWAGA: Zmiana charakteru  polowania grupowego!!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje,że ulega zmianie charakter polowania grupowego w dniu 26.01.19r. (SOBOTA) od godz. 8.00 do 14.00 miejsce zbiórki Dąbrowa Biskupia z polowania na Drapieżniki na polowanie na Gruba zwierzynę. Będzie również zorganizowany gorący  posiłek w domku i przy ognisku. Zapraszamy wszystkich Członków naszego Koła oraz polujących Gości zgłoszonych do Zarządu Koła z odpowiednim wyprzedzeniem do czynnego uczestnictwa w polowaniu.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

12. UWAGA !!! PILNE!!!

Zarząd Koła Łowieckiego 51,,BAŻANT" w Gniewkowie informuje, że osoby które zadeklarowały zakup znaczka okolicznościowego za sumę 20 zł. należy wpłacić pieniądze gotówką do Skarbnika lub Łowczego Koła najpóźniej w dniu 12.01.2019r.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

11. UWAGA, UWAGA, UWAGA !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że wzorem lat ubiegłych Wspólne Polowanie na drapieżniki ( Lis) siedmiu Kół Łowieckich odbędzie się dnia 19 stycznia 2019 r. tegorocznym organizatorem polowania jest Koło Łowieckie „Cyranka” , miejsce zbiórki Wielowieś k. Gniewkowa (tak jak w roku poprzednim).

Imienne zgłoszenia myśliwych członków naszego koła łowieckiego oraz ewentualnie imienne zgłoszenia gości , z podaniem na polowanie do dnia 05.01.2019 r. W zgłoszeniu prosimy o podawanie ewentualnej obecności psów na polowaniu z podziałem na psy do norowania lub do pędzeń oraz rasą psa.

Informujemy ponadto że istnieje możliwość zakupienia okolicznościowego znaczka (zapinki) z okazji piątego polowania na lisy , koszt to 20 zł. płatne przez chętnych myśliwych. Chcących dokonać zakupu znaczka prosimy o taką informacje do dnia 22.12.2018 r.

Zgłoszenia przyjmuje Łowczy i Sekretarz Koła.

Zachęcamy do zgłoszeń.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

10.UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w zakładce Plan Polowań 2018/2019 znajduje się aktualny plan polowań na nowy sezon łowiecki.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

9.UWAGA WYDAWANIE ODSTRZAŁÓW I OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w sobotę 07 września 2018 r. o  godz. 18:30 w Domku Myśliwskim w Wilkostowie organizuje OBOWIĄZKOWE szkolenie z Zasad Bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz Regulaminu Polowań dla osób, którzy nie byli na poprzednim szkoleniu.

Po szkoleniu będą przekazane informacje z Okręgowego Zjazdu Delegatów.

(Kto indywidualnie przystrzeliwał broń proszę zabrać zaświadczenie na szkolenie w celu wpisania na listę polujących w naszym Kole.)

Przypominamy, że każdy myśliwy zobowiązany jest do przystrzelenia broni raz w roku oraz odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i bezpiecznego posługiwania się bronią. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

8.UWAGA OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w sobotę 18 sierpnia 2018 r. o  godz. 18:00 w Domku Myśliwskim w Wilkostowie organizuje OBOWIĄZKOWE szkolenie dla wszystkich Członków Koła z zakresu Bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską oraz Regulaminu Polowań.

Po szkoleniu będą wydawane odstrzały na kaczki.

(Kto indywidualnie przystrzeliwał broń proszę zabrać zaświadczenie na szkolenie w celu wpisania na listę polujących w naszym Kole.)

Przypominamy, że każdy myśliwy zobowiązany jest do przystrzelenia broni raz w roku oraz odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i bezpiecznego posługiwania się bronią. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

7. UWAGA - UWAGA - UWAGA !!!

Dnia Piątek, 27 Lipca 2018 20:15 ZO PZŁ Bydgoszcz napisał(a)

Konsultacje nad nowym Statutem PZŁ
Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy przypomina że w ślad za pismem przesłanym do kół łowieckich w II połowie czerwca, zaprasza do wysyłania propozycji założeń w ramach konsultacji do nowego Statutu PZŁ. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i szanując opinię wszystkich myśliwych – każdy członek Polskiego Związku Łowieckiego ma prawo wnieść swoje uwagi do jednego z najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Zrzeszenia.

Swoje uwagi należy wnosić do zarządów kół łowieckich lub do zarządów okręgowych PZŁ. Jednocześnie przypominamy, że nadesłane propozycje nie mogą wykraczać poza delegację ustawową zawartą w art. 32 ust. 4 pkt 1-12 znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie.

Przedmiotowe propozycje zarządy okręgowe PZŁ zobligowane zostały przesłać do Zarządu Głównego PZŁ w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

6.UWAGA, UWAGA, UWAGA:

Myśliwi i stażyści Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że dnia 05 sierpnia  2018 (niedziela) godz. 900, na strzelnicy myśliwskiej w Łącku k. Pakości, odbędzie się coroczny trening strzelecki członków koła, w czasie którego można będzie dokonać obowiązkowego przestrzelania broni myśliwskiej.

Przewidziane konkurencje śrutowe :

-         10 rzutek zając

-         10 rzutek oś myśliwska ( trap )

-         strzał kulą do makiety dzika z broni gładkolufowej – 3 strzały

-         strzał kula do makiety kozła (lisa) z broni o lufach gwintowanych – 3 strzały

Myśliwi są zobowiązani do zabezpieczenia amunicji do   poszczególnych konkurencji.

Przypominamy że myśliwy zobowiązany jest do przestrzelania broni raz w roku. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach , zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

5. UWAGA - Wydawanie odstrzałów !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że wydawanie odstrzałów odbędzie się w dniu 05.07.18r. od godziny 18.30 w Domku Myśliwskim zamiast terminu 06.07.2018r z powodu ważnych spraw służbowych Łowczego Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

4. UWAGA - Wydawanie odstrzałów !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że wydawanie odstrzałów odbędzie się w dniu 25.05.18r. od godziny 18.30 w Domku Myśliwskim zamiast terminu 01.06.2018r z powodu ważnych spraw rodzinnych Łowczego Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

3. UWAGA, UWAGA, UWAGA  !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła,

że w dniu 19.05.2018r o godz.17.00 w Domku Myśliwskim zwołuje

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Szczegóły w zakładce ,,dla myśliwych" w ,, Inne"

pozycja 13. Walne Zgromadzenie 2018.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

2. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje że w dniu 01.05.2018 r. zorganizowane zostaną prace gospodarcze dla Członków Koła.

Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej o godz. 900.

Celem prac gosp. będzie : porządkowanie przy paśnikach.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi.

Istnieje możliwość odpracowania w innym , ustalonym  terminie , przy pracach wskazanych przez Łowczego.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

1. UWAGA, UWAGA, UWAGA  !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła,

że są podliczone godziny prac wszystkich Członków Koła za sezon 2017/18.

Szczegóły w zakładce ,,dla myśliwych" w ,, Inne"

pozycja 12. WYKAZ GODZIN PRZEPRACOWANYCH PRZY DOKARMIANIU I PRACACH GOSPODARCZYCH W SEZONIE 2017/2018.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

NOWY ROK GOSPODARCZY 2018/2019

 

24. ŚWIĘTA WIELKANOCNE !!!

Zarząd Koła 51 Bażant pragnie złożyć życzenia Wszystkim Członkom koła i Waszym rodzinom z okazji  Świąt Wielkiej Nocy dużo szczęścia, zdrowia, smacznego jajka oraz mokrego dyngusa.

Z up. zarządu

Sekretarz Koła

 

23. UWAGA - ZAKAZ POLOWAŃ !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich

Członków Koła, że w związku zakończeniem sezonu łowieckiego

2017/2018 i koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji

sprawozdawczej od dnia 27-03-2018 wprowadza

ZAKAZ POLOWANIA INDYWIDUALNEGO.

Nowe wydawanie odstrzałów odbędzie się w piątek 06.04.2018r. od godz.18.30 w Domku Myśliwskim.

Osoby, które chcą odstrzał wcześniej (po 01.04.18r.) proszę o kontakt indywidualny z Łowczym Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

22. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje dokarmianie zwierzyny grubej w dniu 10 marzec 2018 r.

Zbiórka myśliwych o godz. 900 w Dąbrowie Biskupiej.

Przypominamy, że w związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia nowego Planu Łowieckiego należy dostarczyć zaległe protokoły z dokarmiania do dnia 15.03.2018r.

UWAGA - Czwartek 15.03.2018r. jest ostatecznym terminem na rozliczenie się WSZYSTKICH CZŁONKÓW z Kołem.

Dodatkowo: Link do filmu ze Wspólnego polowania na Lisy w dniu 20.01.18r.  https://www.youtube.com/watch?v=rzXQ1fVFanU

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

21. PILNE, PILNE, PILNE !!!

BROŃMY ŁOWIECTWA W POLSCE !!!

Protest Sympatyków Łowiectwa i Myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego.

Koleżanki i Koledzy:

Sejm ponownie zajmie się głosowaniem nad projektem Ustawy Prawo Łowieckie, apelujemy do Państwa o wzięciu udziału w proteście i obronie Dziedzictwa Polskiego Łowiectwa.

Zapraszamy do Warszawy w dniu 06.03.2018r.

Nie pozwólmy zniszczyć Polskiego łowiectwa i zniweczyć trud wielu pokoleń myśliwych – Polaków.

Na naszym terenie organizacją wyjazdu do Warszawy i wszelkimi sprawami technicznymi zajmuje się Kol. Jarosław Lewandowski tel.693674706.

Zachęcamy wszystkich chętnych do zgłaszania się do poniedziałku 05.03.18r. w celu ustalenia wspólnego pojazdu.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

20. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje że w dniu 24.02.2018 r. organizowane dokarmianie zwierzyny grubej połączone z inwentaryzacją zwierzyny.

Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej o godz. 900.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

19. UWAGA: Zmiana terminu polowania zbiorowego.!!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje,

że ulega zmianie termin polowania zbiorowego z dnia 18.02.18r.

(NIEDZIELA) na 17.02.18r.(SOBOTA),

pozostałe szczegóły jak w planie polowań).

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

18. PILNE, PILNE, PILNE !!!

Warszawa, 31 stycznia 2018r.

Panie i Panowie,

Koleżanki i Koledzy,

My, polscy myśliwi, mając poczucie wielkiej odpowiedzialności za powierzone nam przez Państwo zadania w zakresie działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest polska przyroda oraz będąc powiernikami wartości i tradycji wielu pokoleń naszych poprzedników i stojąc u progu tak oczekiwanej przemiany polskiego łowiectwa apelujemy do Pana Ministra o współdziałanie w duchu dialogu i odpowiedzialności w  zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowania ich dla przyszłych pokoleń, stworzenia sprawnego systemu ochrony upraw rolnych i sprawiedliwej rekompensaty za szkody powodowane przez zwierzynę.

Uznajemy że obecne władze naczelne Polskiego Związku Łowieckiego ponoszą odpowiedzialność za brak reform i niedemokratyczne metody zarządzania naszą organizacją. Działania takie doprowadziły do powstania sytuacji kryzysowej w Polskim Związku Łowieckim w stopniu zagrażającym jego przyszłości. Uważamy, że w duchu odpowiedzialności za dalsze losy polskiego łowiectwa obecne władze naczelne związku powinny podać się do dymisji w trybie natychmiastowym. Wzywamy do ustąpienia ze stanowiska Łowczego Krajowego Lecha Blocha oraz Przewodniczącego Naczelnej Rady Łowieckiej Andrzeja Gdulę. Żywimy przekonanie, że powołanie w trybie nadzwyczajnym nowego nie obciążonego grzechami przeszłości Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego i podjęcie partnerskich rozmów pozwoli na wypracowanie dobrych rozwiązań ustawowych, które umożliwią odnowę naszego związku w duchu poszanowania zasad demokracji i wzajemnego szacunku między różnymi grupami społecznymi.

Jednocześnie apelujemy o niepozbawianie społeczności myśliwych możliwości powoływania osób do organów PZŁ w drodze demokratycznych wyborów. Chcielibyśmy pozostawić samorządność w pełnym tego słowa znaczeniu, uznajemy ją bowiem za nasze najwyższe dobro i będziemy o nią zabiegać ze wszystkich sił. Dlatego zwracamy się do Pana Ministra Środowiska z wyłącznie jednym postulatem – o nie wnoszenie poprawki projektu nowelizacji ustawy prawo łowieckie (druku 1042)  „Łowczy Krajowy powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska”. Jednocześnie zwracamy się o dialog z polskim środowiskiem myśliwych w celu wypracowania rozwiązania, które pozwoli na wybór władz organizacji w drodze porozumienia pomiędzy czynnikiem społecznym a Ministrem.

Zwracamy się do Ministra Środowiska oraz posłów i senatorów Rzeczypospolitej z prośbą o pomoc w przedstawieniu naszych postulatów oraz możność rozpoczęcia dialogu.

Zwracamy się wreszcie z apelem do wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów członków Polskiego Związku Łowieckiego o przyłączenie się do manifestacji i wzięcia czynnego udziału w kształtowaniu zasad funkcjonowania naszej wspólnej organizacji.

Tymczasowy Komitet Krajowy

Protestu Myśliwych Polskiego Związku Łowieckiego

Przewodniczący -  Dariusz Dudkiewicz

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

17.TAK DLA DEZUBEKIZACJI, NIE DLA UPARTYJNIENIA PZŁ!

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

Naganka naprzód! postanowiliśmy w imieniu całej myśliwskiej braci zrobić krok w stronę ratowania polskiego łowiectwa. … Prace nad nową ustawą Prawo Łowieckie trwają, każda z zainteresowanych stron stara się przeciągnąć jak najwięcej z zapisów tej ustawy na swoją korzyść. Ugrupowania pseudo-ekologiczne wykazują się histeryczną wprost aktywnością, a niektóre wręcz pragną postawić prawa zwierząt nad ludzkimi! … W jakim ostatecznym kształcie ustawa Prawo Łowieckie ujrzy światło dzienne jeszcze nie wiadomo. Wiadomo już jednak, że bardzo zaszkodzą polskiemu łowiectwu zamiary obsadzania funkcyjnych stanowisk w PZŁ przez ministerstwo Środowiska.  …Na to zgodzić się nie możemy! Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem. Nie jest spółką Skarbu Państwa, nie jest żadną jego agendą! Władze PZŁ powoływane były zawsze w drodze wyborów i tak musi pozostać. Nie chcemy upolityczniania naszego związku! Tylko czekać, jak i w zarządach kół zasiądzie „komisarz polityczny” z ramienia rządzącej partii, bo do tego przecież rzecz całą się sprowadza! Bardzo dobrze, że zdecydowano o lustracji funkcyjnych osób w naszym związku, powinno to mieć miejsce już bardzo dawno! 
Będziemy dążyć ze wszystkich sił do tego, by polskie łowiectwo było czyste i prawe.
Nie chcemy polityki w naszych łowiskach! Dość mamy również ciągłej presji ze strony ludzi próbujących nam udowadniać, że gospodarka którą prowadzimy jest czymś złym, wręcz zbrodniczym, nie będziemy prosić się o pomoc organów ścigania i służb porządkowych w wykonywaniu naszych działań i karaniu osób nam to uniemożliwiających – to powinno być obowiązkiem powołanych do tego organów a wynikającym z ustawy Prawo Łowieckie! …Nie będziemy przepraszać, że jesteśmy myśliwymi, że polujemy! Drodzy polscy myśliwi, czas wstać z kolan!
Cierpliwość ma swoje granice i właśnie zostały one przekroczone.  Apeluję do Was, koleżanki i koledzy, o czynny udział w „zielonym rajdzie terenówek”. Proszę o spotkanie pod gmachem Ministerstwa Środowiska w przyszły piątek tj. 02 lutego w samo południe. Ruszajmy ze wszystkich stron! Ja wyjeżdżam spod Piły o godzinie 05.00 i będę przemieszczał się drogą nr 10 na Bydgoszcz, Toruń a potem autostradą A1 w kierunku Łodzi, by dojechać do Warszawy A „dwójką”. Apeluję o dołączanie się samochodów z myśliwymi, o tworzenie kolumn. Sygnalistów proszę o zabranie sygnałówek a wszystkich o zabranie elementów pomarańczowych, jak na zbiorówkach, i oczywiście o odpowiednią myśliwską odzież. Samochody również proszę oznaczyć np. pomarańczowymi szalikami. Nie bądźmy bierni, bo potem będziemy mogli mieć pretensje tylko do samych siebie.  Głośno krzyczą nieprzychylne nam środowiska? My zadmijmy w rogi! RAZEM MOŻEMY ZDECYDOWANIE WIĘCEJ! 
Na miejscu spodziewamy się mediów. Apelujemy o rozwagę i powstrzymanie się od dialogów powszechnie uważanych za nieparlamentarne. Myśliwska brać charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą od zarania dziejów i chcemy aby przede wszystkim tak nas kojarzono, więc prosimy koleżanki i kolegów aby nie było żadnych "kwiatków"
Alkohol: absolutnie nie chcemy widzieć że ktoś przed, lub podczas manifestacji spożywa - to idealna pożywka dla środowisk niesprzyjających. Organizujcie transparenty i przesyłajcie na messengerze do Nas w celu weryfikacji.
Darz Bór! 
Dariusz Dudkiewicz– prezes K.Ł. „Brać Leśna” w Jastrowiu
Tomasz G-wski

Dostałem informacje że jeśli będą chętni do wyjazdu do warszawy w dniu 02.01 to istnieje możliwość dołączenia się do wyjeżdżającego autokaru.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

16.PODZIĘKOWANIE !!!

Podziękowanie

Szanowni Państwo

Minęły dwa lata pracy. Moja misja jako Ministra Środowiska dobiegła końca. Z potrzeby serca pragnę z tej okazji wyrazić szczerą wdzięczność i gorące podziękowania wszystkim pracownikom Polskich Lasów Państwowych, Członkom Polskiego Związku Łowieckiego i Polskim Rolnikom. Dziękuję za wielką pracę wykonywaną dla dobra Polski, Polaków i Polskiej Przyrody w imię Boga, Honoru i Ojczyzny. Dziękuję za obronę naszego dziedzictwa kulturowo przyrodniczego, które stanowi doskonały przykład realizacji „czynienia sobie Ziemi poddaną” czyli, uznanej w tej chwili na świecie, koncepcji „zrównoważonego rozwoju”. Dowodem na to są nasze tereny wiejskie z tradycyjnym polskim rolnictwem, polskim leśnictwem i polskim modelem łowiectwa. W tych trzech, współdziałających ze sobą dziedzinach, użytkowane zasoby przyrodnicze służyły człowiekowi, a On nie spowodował ich destrukcji. Proszę mi wierzyć, że zawsze, ale to naprawdę zawsze będę dumny z tego, iż jako Minister, polski leśnik i polski myśliwy mogłem szczycić się Naszymi osiągnięciami zarówno w Polsce jak i poza Jej granicami. Brońmy tego co polski co nasze, a co jest gwarantem naszej niezawisłości w jednoczącej się Europie.

Z Panem Bogiem i Darz Bór

Prof. dr hab. Jan Szyszko

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

15. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła zaprasza wszystkich chętnych myśliwych ( Członków koła) na prace gospodarcze polegające na rozłupywaniu i przewożeniu drewna opałowego do Domku Myśliwskiego w Wilkostowie.
Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej 09.12.2017 r godz. 9.00 . Prośba o zabranie ze sobą siekier do rozłupywania drewna.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

14.POLOWANIE SĄSIEDZKIE NA DRAPIEŻNIKI !!!

Podobnie jak w latach poprzednich, prosimy o zapisywanie się  na wspólne polowanie

6-ciu Kół Łowieckich, które odbędzie się 20 stycznia 2018 r.

Prosimy o zapisywanie się u Sekretarza lub Łowczego Koła do dnia 07.01.2018 r.

i ewentualne podanie udziału psów w trakcie polowania.

Gospodarzem polowania będzie Koło Łowieckie "Ryś".

O miejscu i czasie zbiórki powiadomimy w późniejszym terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

13.UWAGA - UWAGA - UWAGA !!!

W związku z wprowadzeniem systemu informatycznego Kół łowieckich, wszystkie dotychczas wystawione odstrzały tracą swoja ważność dnia 31.12.2017 r.

Nowe odstrzały wystawiane będą po nowym roku !!!

O terminie ich wydawania myśliwi zostaną poinformowani w późniejszym terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

12. Składka do PZŁ WARSZAWA 2017/2018.


 

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

11. UWAGA, UWAGA, UWAGA !!!


 

z up. Zarządu

 

Sekretarz Koła

 

10. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w zakładce plan polowań 2017/2018 znajduje się aktualny plan polowań na nowy sezon łowiecki.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

9. "HUBERTUS 2017" - INOWROCŁAW PARK SOLANKOWY

Okręgowa Rada Łowiecka, Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy serdecznie zapraszają myśliwych z rodzinami na święto myśliwych „Hubertus 2017”Inowrocław Park Solankowy z następującym programem.

1 października (niedziela)

10:45         - Przemarsz pocztów sztandarowych kół łowieckich okręgu bydgoskiego, gości i myśliwych do muszli koncertowej

11:00         - Uroczysta Msza Hubertowska – muszla koncertowa

12:00         - Uroczyste Ślubowanie Myśliwskie

12:10         - Piknik myśliwski

 

Występy artystyczne m.in.

Reprezentacyjnej Orkiestry LP w Tucholi

Bayan Brothers Duo Akordeonowe

Regionalne zespoły muzyczne

Szkolne zespoły dziecięce

Prezentacja kół łowieckich powiatu inowrocławskiego

Pokaz szlachetnej sztuki wabienia jeleni

Degustacja potraw z dziczyzny

Edukacja przyrodniczo-łowiecka dla dzieci i dorosłych

Okazja zakupu biżuterii i akcesoriów myśliwskich

10:00 – VII Krajowa wystawa psów myśliwskich – Na terenie OsiR Al. Niepodległości 4

( Zgodnie z decyzją ZG ZKwP w wystawie będą brać udział psy/suki należące do następujących grup i sekcji: Grupa III sekcje 1 i 2, Grupa V sekcje 2, 7, 8, Grupa VI bez dalmatyńczyka, całe grupy IV, VII VIII i X.)

Prosimy o uczestnictwo pocztów sztandarowych podczas przemarszu oraz Mszy Hubertowskiej.

Link do informacji na stronie ZO Bydgoszcz:  http://www.pzlbydgoszcz.pl/news/445/hubertus-2017-inowroclaw-park-solankowy.html

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

8. UWAGA OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w sobotę 19 sierpnia 2017r. o  godz. 18:00 w Domku Myśliwskim w Wilkostowie organizuje obowiązkowe szkolenie dla wszystkich Członków Koła z zakresu ,,Rozporządzenia szczegółowych warunków wykonywania polowania..." oraz Bezpiecznego posługiwania się bronią myśliwską.

Przypominamy, że każdy myśliwy zobowiązany jest do przystrzelenia broni raz w roku oraz odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i bezpiecznego posługiwania się bronią. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

7. UWAGA - Wydawanie odstrzałów !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że wydawanie odstrzałów odbędzie się w dniu 04.08.17r. od godziny 18.30 w Domku Myśliwskim. Aby otrzymać odstrzał należy okazać zaświadczenie o przystrzeleniu broni Łowczemu Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

6. ZAWODY STRZELECKIE - PRZYSTRZELIWANIE BRONI !!!

Myśliwi i stażyści

Koła Łowieckiego nr 51

„Bażant” w Gniewkowie

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że dnia 24 czerwca  2017 (sobota) godz. 900, na strzelnicy myśliwskiej w Łącku k. Pakości odbędzie się coroczny trening strzelecki członków koła, w czasie którego można będzie dokonać obowiązkowego przystrzelania broni myśliwskiej.

Przewidziane konkurencje śrutowe :

-          10 rzutek krąg myśliwski ( skeet )

-          10 rzutek oś myśliwska ( trap )

-          strzał kulą do makiety dzika z broni gładkolufowej – 3 strzały

-          strzał kula do makiety kozła (lisa) z broni o lufach gwintowanych – 3 strzały

Myśliwi są zobowiązani do zabezpieczenia amunicji do poszczególnych konkurencji.

Przypominamy, że myśliwy zobowiązany jest do przystrzelania broni raz w roku. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

5. UWAGA, UWAGA, UWAGA  !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła, że w dniu 03.06.2017r o godz.18.00 w Domku Myśliwskim zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła. Szczegóły w zakładce ,,dla myśliwych" w ,, Inne" pozycja 11. Walne Zgromadzenie 2017.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

4. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w zakładce „dla myśliwych” w „inne pozycja 10. znajduje się lista z harmonogramem pilnowania pół 2017r.

z up. Zarządu

Łowczy Koła

 

3. UWAGA, UWAGA, UWAGA  !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła,

że są PILNE NOWE INFORMACJE!!! Szczegóły w zakładce ,,dla myśliwych" w ,, Inne" pozycja 9.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

2. UWAGA, UWAGA, UWAGA  !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie , informuje że w dniach od 12.05.2017 r. do dnia 15.05.2017 r. na terenie obwodu nr 201 , odbędzie się polowanie z udziałem myśliwych z zagranicy.

W okresie tym obowiązuje ZAKAZ POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH na terenie obwodu.

Myśliwi , członkowie KŁ nr 51 „Bażant” , posiadający uprawnienia selekcjonera , chcący brać udział w polowaniu jako podprowadzający , proszeni są o zgłaszanie się do łowczego w terminie do dnia 05.05.2017 r.

W przypadku zmiany terminów rozpoczęcia lub zakończenia polowania , myśliwi będą poinformowani poprzez stronę internetową koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

1. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje że w dniu 6.05.2017 r. zorganizowane zostaną prace gospodarcze dla członków koła.

Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej o godz. 900.

Celem prac gosp. będzie : porządkowanie przy paśnikach , prace przy domku myśliwskim.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi.

Istnieje możliwość odpracowania w innym , ustalonym  terminie , przy pracach wskazanych przez łowczego.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

NOWY ROK GOSPODARCZY 2017/2018

 

24. UWAGA  !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła, że w domku myśliwskim w dniu 31.03.17r. w piątek o godz 18.30 w związku z zakończeniem sezonu łowieckiego 2016/2017

Łowczy Koła będzie zbierał:

1 - wszystkie wydane odstrzały na polowania indywidualne ,

2 - trofea pozyskane w minionym sezonie przez selekcjonerów.

UWAGA - Piątek 31.03.2017. jest ostatecznym terminem na rozliczenie się WSZYSTKICH CZŁONKÓW z Kołem.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

23. UWAGA, UWAGA, UWAGA  !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła,

że są podliczone godziny prac wszystkich Członków Koła za sezon 2016/17.

Szczegóły w zakładce ,,dla myśliwych" w ,, Inne"

pozycja 8. WYKAZ GODZIN PRZEPRACOWANYCH W SEZONIE 2016/2017.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

22. ZAKAZ POLOWAŃ !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich

Członków Koła, że w związku zakończeniem sezonu łowieckiego

2016/2017 i koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji

sprawozdawczej od dnia 12-03-2017 wprowadza

ZAKAZ POLOWANIA INDYWIDUALNEGO - do odwołania.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

21. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje dokarmianie zwierzyny grubej w dniu 25 luty 2017 r.

Zbiórka myśliwych o godz. 900 w Dąbrowie Biskupiej.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

20. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje dokarmianie zwierzyny grubej w dniu 04 luty 2017 r.

Zbiórka myśliwych o godz. 900 w Dąbrowie Biskupiej.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

19. Polowanie Sąsiedzkie na Lisy 2017

Gospodarzem tegorocznego Polowania Sąsiedzkiego jest KŁ nr 151 Lis w Gniewkowie.
W tym roku w polowaniu biorą udział myśliwi z sześciu kół łowieckich oraz zaproszeni przez nich goście.
Polowanie odbędzie się dnia 21 stycznia 2017r.
Zbiórka w Suchatówce o godzinie 8.00 przy Domku Myśliwskim KŁ nr 151 Lis.
Domek myśliwski mieści się obok tartaku "PAMA" i jadąc na zbiórkę należy
kierować drogowskazami do tartaku.

Współrzędne geograficzne siedziby Koła Łowieckiego nr 151 "Lis"

Szerokość geograficzna:52°54'18''
Długość geograficzna:18°28'38''
Suchatówka

z. up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

18. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje dokarmianie zwierzyny grubej w dniu 14 stycznia 2017 r.

Zbiórka myśliwych o godz. 900 w Dąbrowie Biskupiej.

Jednocześnie tego samego dnia od godz. 800 będą przewożone zakupione drążki  ( potrzeba do pomocy 3-4 myśliwych – prosimy wcześniej zgłosić się do Łowczego Koła)

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

17.UWAGA – PTASIA GRYPA !!!

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych  !!!

Podczas polowań na ptactwo łowne( m.in. Kaczki, gęsi, i inne gatunki ptaków  łownych), myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność  i stosować odpowiednie środki bioasekuracji (rękawiczki jednorazowe)  minimalizujące ryzyko przeniesienia Grypy ptaków HPAI/H5N8, przede wszystkim na drób.

W związku z powyższym należy powiadomić: ( lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, Wójt/Burmistrz, Prezydent miasta)- zgodnie z art.14 ustawy Prawo  Łowieckie  razie znalezienia większej ilości padłych dzikich ptaków , zauważenia dziwnych , nietypowych zachowań dzikich ptaków ( skręt szyi, drżenia głowy, odłączenia się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się) .

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

16. UWAGA - SZKOLENIE !!!

Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, że organizuje kurs na uzyskanie uprawnień do odstrzału bobra europejskiego.

Szkolenie planuje zorganizować w dniu 09.01.2017r. od godziny 16.30 w Ośrodku Szkolenia  Łowieckiego w Łącku  k/Pakości.

Program szkolenia:

16.00 – 16.30 – Rejestracja uczestników

16.30 – Obiad

17.00 – Wykłady :

- biologia  gatunku i stan obecny populacji

- metody inwentaryzacji czynnych stanowisk bobrowych, oraz aspekty prawne

związane z  wypłatą odszkodowań za szkody przez nie dokonane

- odłów i odstrzał bobrów w praktyce

Koszt kursu wynosi 50 zł/osoby. Jednocześnie  informujemy, że wszystkie dotychczasowe nabyte uprawnienia do odstrzału bobrów zachowują ważność.

Prosimy o dokonanie zgłoszeń na kurs do dnia 03-01-2017r.

O dopuszczeniu do kursu zdecyduje kolejność zgłoszeń

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

15. WSPÓLNE POLOWANIE NA DRAPIEŻNIKI !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że podobnie jak w roku poprzednim, sześć kół łowieckich tj. „Cyranka”, „Diana”, „Lis”, „Ryś”, „Kujawskie” i „Bażant”, postanowiło wspólnie zorganizować polowanie na drapieżniki ( dodatkowo koło „Kujawskie”).

Planowany termin polowania to 21.01.2017 r. (termin rezerwowy to 04.02.2017r.)

W tym roku rozpoczęcie i zakończenie wspólnego polowania odbędzie się w Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego nr 151 „Lis” w Gniewkowie, w miejscowości Suchatówka.

W związku z powyższym zwracamy się do członków Naszego Koła, aby w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2017 r. zgłosili chęć uczestnictwa w tym polowaniu tel.  lub mailowo - do Sekretarza Koła.

Istnieje możliwość zaproszenia myśliwych z kół innych niż „organizatorzy”, należy wówczas podać dane personalne myśliwego z podaniem koła macierzystego i okręgu PZŁ. Termin również 07.01.2017 r.

Prosimy również osoby posiadające psy myśliwskie o zgłaszanie ich udziału w polowaniu, z zaznaczeniem czy pies będzie pracował jako norowiec czy będzie pomagał przy polowaniu na trzcinowiskach, z podaniem rasy i imienia psa.

Polowanie odbędzie się na terenie  obwodów dzierżawionych przez koła organizujące wspólne polowanie.

Koleżanki i koledzy, zachęcamy do wzięcia udziału w polowaniu.

DARZ BÓR

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

14. Składka do PZŁ WARSZAWA 2016/2017.

Zarząd  Koła  Łowieckiego  nr  51  „Bażant”  w Gniewkowie informuje, że do dnia 15 grudnia  2016r. należy wpłacić na konto Naszego Koła lub osobiście do Skarbnika Koła składkę na PZŁ w wysokości jak opisano niżej. Termin ten jest ostatecznym, ponieważ Skarbnik musi zebrane pieniądze za całe koło przekazać do PZŁ Bydgoszcz !!! Prosimy o jak najszybsze dokonanie wpłaty.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

13. UWAGA  !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie przypomina wszystkim Członkom koła, osobą odpowiedzialnym za dane urządzenia łowieckie o konieczności zadbania o te urządzenia zwłaszcza o podsypy.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

12. UWAGA !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie przypomina o konieczności dokarmiania zwierzyny drobnej.

Pokarm można pobrać u Łowczego Koła po uprzednim kontakcie telefonicznym.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

11. UWAGA - Wydawanie odstrzałów !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że wydawanie odstrzałów odbędzie się w dniu jutrzejszym tj. 05.11.16r. od godziny 16.00 w Domku Myśliwskim po polowaniu zbiorowym Naszego Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

10. UWAGA - Wydawanie odstrzałów !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że 30.09.16r.

w piątek godz.18:30 w Domku Myśliwskim będą wydawane odstrzały.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

9. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje,

że w dniu 24.09.2016r. zorganizowane zostaną prace gospodarcze dla Członków Koła.

Zbiórka przy Domku Myśliwskim o godz. 1000.

Celem prac gosp. będzie :

- przygotowanie kolejnych pomieszczeń do remontu w domku myśliwskim ,

- prace przy domku myśliwskim.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi.

Istnieje możliwość odpracowania w innym , ustalonym  terminie i przy pracach

wskazanych przez Łowczego.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

8. UWAGA OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie

informuje, że w sobotę 20 sierpnia 2016r. o  godz. 18:00

w Domku Myśliwskim organizuje obowiązkowe szkolenie

dla wszystkich Członków Koła z zakresu przestrzegania

Regulaminu Polowań oraz Bezpiecznego posługiwania

się bronią myśliwską.

Przypominamy, że każdy myśliwy zobowiązany jest do przestrzelania broni raz w roku oraz odbycia szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na polowaniu i bezpiecznego posługiwania się bronią. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

7. UWAGA  !!!

Myśliwi i stażyści Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje że dnia 30 lipca  2016 (sobota) godz. 930 , na strzelnicy myśliwskiej w Łącku k. Pakości , odbędzie się coroczny trening strzelecki członków koła , w czasie którego można będzie dokonać obowiązkowego przystrzelania broni myśliwskiej.

Przewidziane konkurencje śrutowe :

-         10 rzutek krąg myśliwski ( trap )

-         10 rzutek przeloty ( bażant )

-         strzał kulą do makiety dzika z broni gładkolufowej – 3 strzały

-         strzał kula do makiety kozła (lisa) z broni o lufach gwintowanych – 3 strzały

Myśliwi są zobowiązani do zabezpieczenia amunicji do poszczególnych konkurencji.

Przypominamy że myśliwy zobowiązany jest do przestrzelania broni raz w roku. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

6. UWAGA, UWAGA, UWAGA  !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje

wszystkich Członków Koła, że w dniu 04.06.2016r o godz.18.00

w Domku Myśliwskim zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła.

Szczegóły w zakładce ,,dla myśliwych" w ,, Inne"

pozycja 6. Walne Zgromadzenie 2016.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

5. UWAGA!!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła,

że w związku z zakończeniem polowania dewizowego od  15-05-2016 od godz.12.00

odwołuje zakaz polowania indywidualnego.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

4. Zakaz polowań !!!

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków Koła,

że w dniach od 13-05-2016 do 16-05-2016 zostają wstrzymane :

polowania indywidualne oraz  pilnowanie pól ze względu na planowane polowanie dewizowe.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

3. UWAGA!!!. PILNE!!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w zakładce

dla myśliwych” w „inne” znajduje się lista z harmonogramem pilnowania pół 2016r.

z up. Zarządu

Łowczy Koła

 

 

2. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje że w dniu 30.04.2016r.

zorganizowane zostaną prace gospodarcze dla Członków Koła.

Zbiórka w Dąbrowie Biskupiej o godz. 900.

Celem prac gosp. będzie :

- porządkowanie przy paśnikach ,

- prace przy domku myśliwskim.

Prosimy o zabranie ze sobą niezbędnych narzędzi.

Istnieje możliwość odpracowania w innym , ustalonym  terminie i przy pracach

wskazanych przez Łowczego.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

1. UWAGA - PRZYPOMNIENIE ZMIANY WYDAWANIA ODSTRZAŁÓW !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w dniu 22.09.15r. podjął uchwałę zmieniając stały termin wydawania odstrzałów na pierwszy piątek każdego miesiąca ( zamiast soboty) w godz. od 18:30 do 20.00.

"Jeśli dzień wydawania odstrzałów wypadnie przed polowaniem zbiorowym (sobota - niedziela), to odstrzały wydawane będą po polowaniu zbiorowym".

Odstrzały będą wydawane w Domku Myśliwskim w WILKOSTOWIE.

W razie zmiany terminu wydawania odstrzału wszyscy Koledzy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej na zasadach jak do tej pory.

Najbliższe wydawanie odstrzałów odbędzie się 31.03.16r. w czwartek od godz.18:00. Odstrzały będą wydawane w Domku Myśliwskim.

Myśliwi, którym termin nie odpowiada, mogą tak jak dotychczas otrzymać odstrzał w innym uzgodnionym terminie z Łowczym Koła .

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

NOWY ROK GOSPODARCZY 2016/2017

 

29. ŚWIĘTA WIELKANOCNE !!!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Suto zastawionych stołów,

dużo Wody w poniedziałek, Bogatego Zająca

i przemiłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół

wszystkim Koleżanką i Kolegom oraz Rodzinom składa

Zarząd Koła 51 ,,Bażant”

DARZ BÓR

Zarząd Koła 51 ,,Bażant”

 

28. UWAGA!!!.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w zakładce

dla myśliwych” w „inne” znajduje się ostateczna lista z podliczonymi godzinami

z dokarmiania i prac gospodarczych.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

27. UWAGA!!!.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że protokoły

z prac gospodarczych i dokarmiania będą przyjmowane tylko do daty 15.03.16r.

u Łowczego Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

26. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje dokarmianie .

Zbiórka myśliwych dnia 12.03.2016r. o godz. 09:00 u Łowczego Koła.

Istnieje możliwość odpracowania czynu w innym uzgodnionym z Łowczym terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

25. Wydawanie odstrzałów.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie przypomina o wydawaniu odstrzałów w najbliższy piątek o  godz. 18:30. Odstrzały będą wydawane w Domku Myśliwskim oraz o obowiązkowym wypełnieniu ankiety osobowej, która znajduje się w zakładce „dla myśliwych” w „inne” i zdanie jej wraz ze zdjęciem najpóźniej przy wydawaniu odstrzałów w dn.04.03.16r. Łowczemu Koła. ( TERMIN OSTATECZNY !!! )

Przypominamy, że aby otrzymać odstrzał należy uregulować należności wobec Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

24. Inne  Sprawy .

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie przypomina o wypełnieniu ankiety osobowej, która znajduję się w zakładce „dla myśliwych” w „inne” i zdanie jej Sekretarzowi lub innemu Członkowi Zarządu jak najszybciej tj. do 21.02.16r.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

23. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje dokarmianie .

Zbiórka myśliwych dnia 20.02.2016r. o godz. 09:00 u Łowczego Koła.

Istnieje możliwość odpracowania czynu w innym uzgodnionym z Łowczym terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

22. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje

dokarmianie zwierzyny płowej i czarnej (burakami).

Zbiórka myśliwych dnia 30.01.2016r. o godz. 09:00 u Łowczego Koła.

Istnieje możliwość odpracowania czynu w innym uzgodnionym z Łowczym

terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

21.WSPÓLNE POLOWANIE NA DRAPIEŻNIKI!!!

Zarząd Koła 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że osoby biorące udział w polowaniu

dn. 23.01.2016r. będą doprowadzani do Domku Myśliwskiego na miejsce odprawy przez

wyznaczone osoby.

Miejsce zbiórki dla osób nieznających terenu-na stacji benzynowej "Watis" w Dąbrowie Biskupiej.

Dwa terminy: Odjazd o godz. 7,25 i o godz. 7,40.


Dodatkowo dla wszystkich uczestników polowania przedstawiamy schemat dojazdu na miejsce odprawy.

Mapa dojazdu z kierunku Inowrocław >>

Mapa dojazdu z kierunku Gniewkowo >>

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

20. Ogłoszenie ZO PZŁ Bydgoszcz

Witam!
Czas trudny, więc i akcji promocyjnych więcej.

Prosimy  jak najszybsze umieszczenie na stronach internetowych, fb itp. informacji o petycji w obronie polskiego łowiectwa .
Równorzędnie prosimy  przesłanie komunikatu do kół z prośbą o włączenie się do akcji.
Podpisanie elektronicznej petycji trwa kilka sekund. Dostępna jest tylko do końca miesiąca!

Koleżanki i Koledzy!

„W ostatnim czasie media bardzo często podejmują temat ustawy"Prawo Łowieckie", która powinna być jak najszybciej procedowana w Polskim Parlamencie, by zabezpieczyć przyszłość polskiej przyrody, polskiego łowiectwa, ale przede wszystkim by wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Niestety wiele grup interesu, postanowiło wzniecić w Polsce całą masę negatywnych emocji pokazując nieprawdziwy obraz polskiego łowiectwa. Wykorzystując pomówienia, oraz grę na ludzkich emocjach, starają się pokazać społeczeństwu negatywny obraz myśliwego.”

Nie możemy pozostać obojętni, dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych oraz sympatyków łowiectwa do podpisania petycji w obronie polskiego łowiectwa, utworzonej przez Magazyn Łowiecki Darz Bór.

Działajmy wspólnie i pokażmy siłę polskich myśliwych.

Petycja jest dostępna do 31 stycznia 2016r, po tej dacie zostanie wydrukowana i przesłana do Pani Premier oraz Posłów RP.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Link do petycji >>

 

Pozdrawiam

Diana Piotrowska

Rzecznik Prasowy

Polskiego Związku Łowieckiego

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

19. ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ORAZ  NOWY 2016 ROK !!!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz

nadchodzacego 2016 Roku

Zarząd Koła 51 ,,Bażant”  składa Koleżanką

i Kolegom oraz Rodzinom życzenia

Wszystkiego Najlepszego, Dużo Zdrowia,

Szczęścia i Sukcesów Łowieckich.

Niech Św. Hubert Darzy w Polu i Kniei.

 

DARZ BÓR

Zarząd Koła 51 ,,Bażant”

 

18. UWAGA: Zmiana miejsca zbiórki w kolejnych polowaniach zbiorowych

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w dniu 09.01.16r.  i 23.01.16r. zmienia miejsce zbiórki polowania zbiorowego na Wilkostowo przed  Domkiem Myśliwskim.( szczegóły w planie polowań).

Zarząd Koła przypomina, że do dnia 31.12.2015 r. należy zgłosić chęć uczestnictwa w polowaniu zbiorowym w 23.01.16r. Członków naszego koła, do Sekretarza Koła tel.695984848

Prosimy również osoby posiadające psy myśliwskie o zgłaszanie ich udziału w polowaniu, z zaznaczeniem czy pies będzie pracował jako norowiec czy będzie pomagał przy polowaniu na trzcinowiskach.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

17. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że organizuje prace gospodarcze tj. porządkowanie terenu przy Domku Myśliwskim w Wilkostowie oraz prace porządkowe w Domku Myśliwskim.

Zbiórka myśliwych dnia 13.12.2015 r. o godz. 10:00 w Wilkostowie przy Domku Myśliwskim.

Proszę zabrać ze sobą narzędzia do porządkowania terenu ( grabie , szpadle , siekiery itp.).

Istnieje możliwość odpracowania czynu w innym uzgodnionym z Łowczym terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

16. Polowanie na drapieżniki.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje że podobnie jak w roku poprzednim, pięć kół łowieckich tj. „Cyranka”, „Diana”, „Lis”, „Ryś” i „Bażant”, postanowiło wspólnie zorganizować polowanie na drapieżniki.

Planowany termin polowania to 23.01.2016 r. (termin rezerwowy to 06.02.2016 r.)

W tym roku rozpoczęcie i zakończenie wspólnego polowania odbędzie się w Domku Myśliwskim w Wilkostowie, a wiec KŁ nr 51 „Bażant” będzie gospodarzem tego polowania.

W związku z powyższym zwracamy się do członków naszego koła, aby w terminie do dnia 31.12.2015 r. zgłosili chęć uczestnictwa w tym polowaniu tel. do Sekretarza Koła.

Prosimy również osoby posiadające psy myśliwskie o zgłaszanie ich udziału w polowaniu, z zaznaczeniem czy pies będzie pracował jako norowiec czy będzie pomagał przy polowaniu na trzcinowiskach.

Polowanie odbędzie się na terenie 6-ciu obwodów, dzierżawionych przez koła organizujące wspólne polowanie.

Koleżanki i koledzy, zachęcamy do wzięcia udziału w polowaniu.

z up. Zarządu

Łowczy Koła

 

15. DOKARMIANIE.

Zarząd Koła 51 Bażant przypomina wszystkim myśliwym o obowiązku dokarmiania zwierzyny drobnej i pobieraniu w tym celu karmy (zboża) u Łowczego Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

14. ŚWIĘTO ŚW. HUBERTA.

Z okazji Naszego Święta niech Wam wszystkim Bór Darzy, niech Nasz Patron patrzy przychylnie na Nas, Naszą zwierzynę i Polski Związek Łowiecki. Niech Was obdarzy szlachetnym sercem, pewną ręką i bystrym okiem abyśmy roztropnie korzystali z darów lasu i sprawowali pieczę nad zwierzętami. DARZ BÓR

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

13. Prace gospodarcze.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje że organizuje prace gospodarcze tj., porządkowanie terenu przy Domku Myśliwskim w Wilkostowie oraz prace porządkowe w Domku Myśliwskim.

Zbiórka myśliwych dnia 24.10.2015 r. o godz. 9:00 w Wilkostowie przy Domku Myśliwskim.

Proszę zabrać ze sobą narzędzia do porządkowania terenu ( grabie , szpadle , siekiery itp.).

Istnieje możliwość odpracowania czynu w innym uzgodnionym terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

12. Piknik Rodzinny z okazji 55-lecia Koła Łowieckiego 51 „Bażant”.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że związku z rozszerzeniem zakresu remontu Domku Myśliwskiego, Piknik Rodzinny z okazji 55-lecia Koła zostaje przełożony na Październik/Listopad.

Dokładny termin zostanie podany później.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

11. UWAGA - ZMIANA WYDAWANIA ODSTRZAŁÓW !!!

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w dniu 22.09.15r. podjął uchwałę zmieniając stały termin wydawania odstrzałów na pierwszy piątek każdego miesiąca ( zamiast soboty) w godz. od 18:30 do 20.00.

"Jeśli dzień wydawania odstrzałów wypadnie przed polowaniem zbiorowym (sobota - niedziela) , to odstrzały wydawane będą po polowaniu zbiorowym".

Odstrzały będą wydawane w Domku Myśliwskim w WILKOSTOWIE.

W razie zmiany terminu wydawania odstrzału wszyscy Koledzy zostaną powiadomieni odpowiednio wcześniej na zasadach jak do tej pory.

Najbliższe wydawanie odstrzałów zostaje przełożone na 02.10.2015 (piątek) od godz.18:00. Odstrzały będą wydawane w domku myśliwskim.

Myśliwi którym termin nie odpowiada , mogą tak jak dotychczas otrzymać odstrzał w innym uzgodnionym terminie.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

10. Polowanie zbiorowe na kaczki i lisy.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w niedzielę 30 sierpnia 2015 godz. 7:00, organizuje polowanie zbiorowe na kaczki i lisy dla wszystkich członków koła. Miejsce zbiórki w Żyrosławicach. Prosimy o zabranie psów.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

9. Zmiana terminu wydawana odstrzałów.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że w piątek 28 sierpnia 2015 godz. 18:00, w Domku Myśliwskim będą wydawane odstrzały.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

8. Zakaz polowań.

Zarząd Koła nr 51 "Bażant" w Gniewkowie informuje wszystkich Członków koła, że w dniach od 03-08-2015 do 09-08-2015 zostają wstrzymane polowania indywidualne ze względu na planowane polowanie dewizowe.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

7. Prace gospodarcze w Domku Myśliwskim - 1 sierpień 2015 r.

Zarząd Koła organizuje prace gospodarcze w Domku Myśliwskim (Skrobanie ścian i porządki w domku oraz porządki wokół domku).
Zbiórka w Domku Myśliwskim w sobotę 01.08.2015r o godz. 9.00.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne - każda para rąk potrzebna. Proszę zabrać grabie, szpadle itp.
Dla zainteresowanych odstrzały będą wydawane podczas prac gospodarczych.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

6. Coroczny trening strzelecki.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że dnia 14 sierpnia 2015 (piątek) o godz. 16:30, na strzelnicy myśliwskiej w Łącku k.Pakości, odbędzie się coroczny trening strzelecki członków koła, w czasie którego można będzie dokonać obowiązkowego przestrzelania broni myśliwskiej.

Przewidziane konkurencje śrutowe :

* 10 rzutek krąg myśliwski (skeet) *

* 10 przebiegów zająca ( 5 w prawo i 5 w lewo)

* strzał kulą do makiety dzika z broni gładkolufowej – 3 strzały

* strzał kula do makiety kozła (lisa) z broni o lufach gwintowanych – 3 strzały

Myśliwi są zobowiązani do zabezpieczenia amunicji do poszczególnych konkurencji.

Przypominamy że myśliwy zobowiązany jest do przestrzelania broni raz w roku. Spełnienie tego obowiązku jest jednym z warunków uczestnictwa w polowaniach, zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

*Skeet:

Kolejność strzałów

Stanowisko

Rzutek z wyrzutni wysokiej

Rzutek z wyrzutni niskiej

Uwagi

1

I

x


pojedynczy

2+3

II

x

x

dublet

4

III


x

pojedynczy

5

IV

x


pojedynczy

6

IVx

pojedynczy

7

V

xpojedynczy

8+9

VI

x

x

dublet

10

VIIx

pojedynczy

 

5. Prace gospodarcze w Domku Myśliwskim.

Zarząd Koła organizuje prace gospodarcze w Domku Myśliwskim (Skrobanie ścian i porządki w domku oraz porządki wokół domku).
Zbiórka w Domku Myśliwskim w sobotę 25.07.2015r o godz. 9.00.
Zapraszamy wszystkie osoby chętne .

Z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

4.Aktualizacja danych personalnych.

Każdy myśliwy zobowiązany jest do zaktualizowania danych personalnych tj. adresu, adresu e-mail, nr telefonów (stacjonarnego/ komórkowego), uzyskanie uprawnień selekcjonerskich, rodzaj typ i nr broni. Dane należy podać w formie pisemnej, do kolegi Sekretarza do dnia 31 lipca 2015 r. Ponadto dane należy aktualizować przy każdej zmianie, w przeciwnym razie zostanie zastosowane zawieszenie ostrzału do czasu uzupełnienia danych.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

3. Kontrola urządzeń łowieckich.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że dokona kontroli urządzeń łowieckich (ambon, paśników) do dnia 15.08.15r.

Osoby odpowiedzialne za poszczególne urządzenia łowieckie wzywamy do zainteresowania się powierzonymi urządzeniami .

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

2. Piknik Rodzinny z okazji 55-lecia Koła Łowieckiego 51 „Bażant”.

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje o organizowaniu Piknika Rodzinnego z okazji 55-lecia Koła w dniu 29.08.15r. w Domku Myśliwskim w Wilkostowie zamiast Balu Myśliwskiego.

(W razie załamana pogody piknik odbędzie się w późniejszym terminie).

Prosimy o informację telefoniczną do Sekretarza Koła na nr tel. 695984848 do dnia 20 lipca o ilości chętnych osób. Zapraszamy Kolegów Myśliwych wraz z osobą towarzyszącą i dziećmi. Odpłatność tylko od Myśliwego 50 zł.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

 

 

1. Zmiana terminu wydawana odstrzałów

Zarząd Koła Łowieckiego nr 51 „Bażant” w Gniewkowie informuje, że najbliższe wydawanie odstrzałów zostaje przełożone na 03 lipca 2015 (piątek) godz. 18:00. Odstrzały będą wydawane w domku myśliwskim.

Przypominamy, że aby otrzymać odstrzał należy uregulować należności wobec Koła.

z up. Zarządu

Sekretarz Koła

NOWY ROK GOSPODARCZY 2015/2016

 
Joomla themes designed by Lonex.

Pogoda

 

Pogoda w Gniewkowie

 

Księżyc

 

.......
CURRENT MOON